Vantaan kartta

Vantaan kaupunginosat

Vantaan vaakuna

Vantaan kunta

Väkiluku (2021)239 206
Asukkaiden keski-ikä (2019)39 vuotta
Asumisväljyys (2019)35m²
Maanpinta-ala (2019)238.37km²
Suomenkielisiä (2019)77.4%
Ruotsinkielisiä (2019)2.4%
Muunkielisiä (2019)20.2%
Väkiluku (2021)239 206
Asukkaiden keski-ikä (2019)39 vuotta
Asumisväljyys (2019)35m²
Maanpinta-ala (2019)238.37km²
Suomen kielisiä (2019)77.4%
Ruotsin kielisiä (2019)2.4%
Muun kielisiä (2019)20.2%

Väestö

Talouksia yhteensä (2019)111 348
Lapset 0-14-vuotiaat (2018)39 968 asukasta
Opiskelijat (2018)15 419 asukasta
Eläkeläiset (2018)41 260 asukasta
Muut (2018)9 831 asukasta
Naisia (2019)50.19%
Miehiä (2019)49.81%

Asukasrakenne ikäluokittain

Väkiluku vuosittain

Työllisyys

Työlliset (2018)111 388 asukasta
Työttömät (2018)10 300 asukasta
Asukkaiden keskitulot (2019)26 687€/vuosi
Alkutuotannon työpaikkojen osuus (2020)0.2%
Jalostuksen työpaikkojen osuus (2020)23.4%
Palvelujen työpaikkojen osuus (2020)75%

Työpaikkojen määrä toimialoittain

ToimialatTyöpaikkojen määrä
Työpaikkoja yhteensä (2018)121 149
Maatalous, metsätalous ja kalatalous (2018)299
Kaivostoiminta ja louhinta (2018)152
Teollisuus (2018)13 070
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (2018)329
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (2018)704
Rakentaminen (2018)11 814
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (2018)23 747
Kuljetus ja varastointi (2018)19 561
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (2018)4 532
Informaatio ja viestintä (2018)2 377
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (2018)882
Kiinteistöalan toiminta (2018)706
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (2018)5 917
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (2018)12 553
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (2018)4 076
Koulutus (2018)4 179
Terveys- ja sosiaalipalvelut (2018)11 088
Taiteet, viihde ja virkistys (2018)1 561
Muu palvelutoiminta (2018)2 123
Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön (2018)337
Kansainvälisten orgaanisaatioiden ja toimielinten toiminta (2018)18
Toimiala tuntematon (2018)1 124

Vanhat kartat paikasta Vantaa

Avaa vanhat kartat vuosilta 1958-1991

Vuoden

kartta paikasta Vantaa

Sulje

Paina karttaa nähdäksesi zoomattu näkymä kartan kohdasta.

Valitse kartta vuodelta

1958

1958

1958

1958

1961

1961

1961

1962

1964

1967

1967

1969

1969

1978

1978

1978

1978

1991

1991

1991

1991

Avaa kartta uuteen ikkunaan

Majoituspaikat kohteessa Vantaa

Booking.com