Vantaan kartta

Vantaan vaakuna

Vantaan kunta

Väkiluku (2019)233 775
Asukkaiden keski-ikä (2019)39 vuotta
Asumisväljyys (2018)35.1m²
Maanpinta-ala (2019)238.37km²
Suomenkielisiä (2019)77.4%
Ruotsinkielisiä (2019)2.4%
Muunkielisiä (2019)20.2%
Väkiluku (2019)233 775
Asukkaiden keski-ikä (2019)39 vuotta
Asumisväljyys (2018)35.1m²
Maanpinta-ala (2019)238.37km²
Suomen kielisiä (2019)77.4%
Ruotsin kielisiä (2019)2.4%
Muun kielisiä (2019)20.2%

Väestö

Talouksia yhteensä (2018)107 440
Lapset 0-14-vuotiaat (2017)39 595 asukasta
Opiskelijat (2017)15 532 asukasta
Eläkeläiset (2017)40 467 asukasta
Muut (2017)9 236 asukasta
Naisia (2018)50.28%
Miehiä (2018)49.72%

Asukasrakenne ikäluokittain

Väkiluku vuosittain

Työllisyys

Työlliset (2017)106 531 asukasta
Työttömät (2017)11 666 asukasta
Asukkaiden keskitulot (2017)25 813€/vuosi
Alkutuotannon työpaikkojen osuus (2018)0.2%
Jalostuksen työpaikkojen osuus (2018)21.5%
Palvelujen työpaikkojen osuus (2018)77.3%

Työpaikkojen määrä toimialoittain

ToimialatTyöpaikkojen määrä
Työpaikkoja yhteensä (2017)116 320
Maatalous, metsätalous ja kalatalous (2017)301
Kaivostoiminta ja louhinta (2017)126
Teollisuus (2017)12 709
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (2017)315
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (2017)652
Rakentaminen (2017)11 159
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (2017)23 399
Kuljetus ja varastointi (2017)18 335
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (2017)4 452
Informaatio ja viestintä (2017)2 100
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (2017)879
Kiinteistöalan toiminta (2017)629
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (2017)5 773
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (2017)11 387
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (2017)4 295
Koulutus (2017)4 126
Terveys- ja sosiaalipalvelut (2017)10 729
Taiteet, viihde ja virkistys (2017)1 479
Muu palvelutoiminta (2017)2 095
Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön (2017)326
Kansainvälisten orgaanisaatioiden ja toimielinten toiminta (2017)15
Toimiala tuntematon (2017)1 039

Vanhat kartat paikasta Vantaa

Avaa vanhat kartat vuosilta 1958-1991

Vuoden

kartta paikasta Vantaa

Sulje

Paina karttaa nähdäksesi zoomattu näkymä kartan kohdasta.

Valitse kartta vuodelta

1958

1958

1958

1958

1961

1961

1961

1962

1964

1967

1967

1969

1969

1978

1978

1978

1978

1991

1991

1991

1991

Avaa kartta uuteen ikkunaan