Iisalmen kartta

Iisalmen vaakuna

Iisalmen kunta

Väkiluku (2019)21 368
Asukkaiden keski-ikä (2019)46 vuotta
Asumisväljyys (2018)42.1m²
Maanpinta-ala (2019)763.02km²
Suomenkielisiä (2019)97.1%
Ruotsinkielisiä (1997)0.1%
Muunkielisiä (2019)2.8%
Väkiluku (2019)21 368
Asukkaiden keski-ikä (2019)46 vuotta
Asumisväljyys (2018)42.1m²
Maanpinta-ala (2019)763.02km²
Suomen kielisiä (2019)97.1%
Ruotsin kielisiä (1997)0.1%
Muun kielisiä (2019)2.8%

Väestö

Talouksia yhteensä (2018)10 916
Lapset 0-14-vuotiaat (2017)3 371 asukasta
Opiskelijat (2017)1 367 asukasta
Eläkeläiset (2017)6 564 asukasta
Muut (2017)492 asukasta
Naisia (2018)50.51%
Miehiä (2018)49.49%

Asukasrakenne ikäluokittain

Väkiluku vuosittain

Työllisyys

Työlliset (2017)8 539 asukasta
Työttömät (2017)1 306 asukasta
Asukkaiden keskitulot (2017)22 388€/vuosi
Alkutuotannon työpaikkojen osuus (2018)4.2%
Jalostuksen työpaikkojen osuus (2018)26.4%
Palvelujen työpaikkojen osuus (2018)68.1%

Työpaikkojen määrä toimialoittain

ToimialatTyöpaikkojen määrä
Työpaikkoja yhteensä (2017)9 204
Maatalous, metsätalous ja kalatalous (2017)408
Kaivostoiminta ja louhinta (2017)13
Teollisuus (2017)1 759
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (2017)13
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (2017)60
Rakentaminen (2017)506
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (2017)1 146
Kuljetus ja varastointi (2017)565
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (2017)295
Informaatio ja viestintä (2017)133
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (2017)146
Kiinteistöalan toiminta (2017)88
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (2017)226
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (2017)557
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (2017)382
Koulutus (2017)634
Terveys- ja sosiaalipalvelut (2017)1 730
Taiteet, viihde ja virkistys (2017)110
Muu palvelutoiminta (2017)256
Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön (2017)72
Kansainvälisten orgaanisaatioiden ja toimielinten toiminta (2017)0
Toimiala tuntematon (2017)105

Vanhat kartat paikasta Iisalmi

Avaa vanhat kartat vuosilta 1973-1992

Vuoden

kartta paikasta Iisalmi

Sulje

Paina karttaa nähdäksesi zoomattu näkymä kartan kohdasta.

Valitse kartta vuodelta

1973

1973

1973

1973

1991

1991

1991

1992

Avaa kartta uuteen ikkunaan