Espoon kartta

Espoon vaakuna

Espoon kunta

Väkiluku (2019)289 731
Asukkaiden keski-ikä (2019)39 vuotta
Asumisväljyys (2018)36.3m²
Maanpinta-ala (2019)312.32km²
Suomenkielisiä (2019)75.1%
Ruotsinkielisiä (2019)6.9%
Muunkielisiä (2019)18%
Väkiluku (2019)289 731
Asukkaiden keski-ikä (2019)39 vuotta
Asumisväljyys (2018)36.3m²
Maanpinta-ala (2019)312.32km²
Suomen kielisiä (2019)75.1%
Ruotsin kielisiä (2019)6.9%
Muun kielisiä (2019)18%

Väestö

Talouksia yhteensä (2018)125 871
Lapset 0-14-vuotiaat (2017)54 065 asukasta
Opiskelijat (2017)22 397 asukasta
Eläkeläiset (2017)46 667 asukasta
Muut (2017)12 503 asukasta
Naisia (2018)50.28%
Miehiä (2018)49.72%

Asukasrakenne ikäluokittain

Väkiluku vuosittain

Työllisyys

Työlliset (2017)131 153 asukasta
Työttömät (2017)12 259 asukasta
Asukkaiden keskitulot (2017)31 769€/vuosi
Alkutuotannon työpaikkojen osuus (2018)0.1%
Jalostuksen työpaikkojen osuus (2018)15.9%
Palvelujen työpaikkojen osuus (2018)82.6%

Työpaikkojen määrä toimialoittain

ToimialatTyöpaikkojen määrä
Työpaikkoja yhteensä (2017)120 676
Maatalous, metsätalous ja kalatalous (2017)156
Kaivostoiminta ja louhinta (2017)26
Teollisuus (2017)10 806
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (2017)1 547
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (2017)288
Rakentaminen (2017)6 366
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (2017)19 857
Kuljetus ja varastointi (2017)3 640
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (2017)3 825
Informaatio ja viestintä (2017)12 913
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (2017)2 870
Kiinteistöalan toiminta (2017)1 112
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (2017)11 658
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (2017)10 253
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (2017)2 991
Koulutus (2017)10 105
Terveys- ja sosiaalipalvelut (2017)15 235
Taiteet, viihde ja virkistys (2017)2 784
Muu palvelutoiminta (2017)2 179
Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön (2017)504
Kansainvälisten orgaanisaatioiden ja toimielinten toiminta (2017)33
Toimiala tuntematon (2017)1 528

Vanhat kartat paikasta Espoo

Avaa vanhat kartat vuosilta 1958-1991

Vuoden

kartta paikasta Espoo

Sulje

Paina karttaa nähdäksesi zoomattu näkymä kartan kohdasta.

Valitse kartta vuodelta

1958

1958

1960

1961

1961

1961

1961

1964

1964

1967

1967

1972

1975

1978

1979

1981

1984

1990

1991

1991

1991

Avaa kartta uuteen ikkunaan